Smo usposobljena in certificirana ekipa, ki nudi popolno edukacijo medicinskega osebja glede uporabe novih tehnologij opreme in pripomočkov, ki jih zastopamo. Velik pomen in poudarek posvečamo edukaciji na področju rokovanja in reprocesiranja opreme in pripomočkov v izogib visokim stroškom popravil. Stalno spremljamo nove smernice, dopolnitve in regulative, ker se predvsem področje reprocesiranja endoskopske opreme in obvladovanja higiene hitro razvija.

Intenzivno se ukvarjamo s prenosom znanja v slovenski prostor na področju endoskopije, endoskopske kirurgije, kirurškega zdravljenja inkontinence z obiskom tujih centrov in delavnic za specifične tehnike zdravljenja. Naše strokovnjake vključujemo v združenja in strokovne skupine za raziskave in razvoj in iščemo možnosti za ustanovitev mednarodno priznanih referenčnih trening centrov za izobraževanje bodočih domačih in tujih strokovnjakov pri nas.

20221024 170319P1010948

Edukacija 1  Edukacija 3 Edukacija 5 Edukacija 6 Edukacija 7  Edukacija 9