Zastopamo vodilne znamke, predvsem pa smo specializirani za reprocesiranje endoskopov, kjer nudimo kompletno rešitev – izobraževanje, skladnost s standardi in smernicami ter inštalacija in kompleten in takoj odziven servis opreme, ki je na voljo 24/7. Skrbimo za stalen prenos znanja in inovativnih rešitev na področju higiene in dezinfekcije ter sterilizacije.

Endoskop Skica
Shematični prikaz sestave notranjosti upogljivih endoskopov s poudarki na ozkih lumnih, kjer moramo zagotoviti popolno higieno
Complete Circle Of Reprocessing Log Reduction
Kompleksnost boja z mikrobi na področju reprocesiranja upogljivih endoskopov