S tujimi in domačimi partnerskimi podjetji smo vpeti v razvoj informacijskih rešitev za področje dokumentacije endoskopskih posegov, sledljivosti opreme in reprocesiranja endoskopov ter delovnega toka. V Sloveniji namreč neglede na programe različnih proizvajalcev vse do sedaj dokumentacijski sistem, ki bi poenostavil arhiviranje endoskopskih posegov bodisi ni imel zadostne lokalne podpore s strani ponudnika, ki je rešitev zastopal, ali ponudnik enostavno ni imel osebja, ki bi razvijalo in prilagajalo (programiralo) sistem glede na zahteve tržišča in se je razvoj sistemov v neki točki ustavil ali pa ponudnik ni imel razumevanja za kompleksnost endoskopskega posega, ki vključuje vsaj:

 • ENDOSKOPSKO PREISKAVO,
 • STATISTIKO IN STROKOVNO TERMINOLOGIJO,
 • ENDOSKOPSKO OPREMO, OPREMO ZA REPROCESIRANJE, OPREMO ZA SUŠENJE IN HRAMBO, ENDOSKOPE IN SLEDENJE TER NADZOR NAD KOMPLETNIM ROKOVANJEM,
 • ONEMOGOČANJE UPORABE ENDOSKOPOV, KI NISO BILI REPROCESIRANI V SKLADU S STANDARDI IN SMERNICAMI (npr. ESGENA),
 • NADZOR NAD PERIODIČNIMI BRISI, ČIŠČENJEM TAKOJ PO POSEGU, ROČNIM ČIŠČENJEM, STROJNIM ČIŠČENJEM, SUŠENJEM IN HRAMBO, TRANSPORTOM, ROKOVANJEM IN SERVISNI NADZOR,
 • IZMENJAVA PODATKOV S PRESEJALNIMI PROGRAMI KOT NPR. SVIT IN ZORA,
 • DICOM, HL7 ALI DRUGA POVEZAVA Z OSTALIMI IT REŠITVAMI kot npr. BOLNIŠNIČNIMI INFORMACIJSKIMI SISTEMI (BIS), RADIOLOŠKIMI SISTEMI (PACS), HISTOLOŠKIMI REŠITVAMI, PROGRAMOM SVIT ali ZORA in še bi lahko naštevali.

 

V Medipu smo od leta 2011 temu vprašanju namenjali veliko pozornosti in danes lahko rečemo, da smo s svojimi partnerji podjetje, ki lahko ponudi:

 • CELOVITO REŠITEV DOKUMENTACIJE,
 • STALNO SLEDENJE VSEM SMERNICAM, STANDARDOM IN ZAHTEVAM UPORABNIKOV (npr. smernice ESGENA) VKLJUČNO Z IZOBRAŽEVANJEM SVOJIH PARTNERJEV,
 • IZMENJAVO PODATKOV MED VSO OPREMO UPORABLJANO V KOMPLEKSNEM PROCESU ENDOSKOPSKE PREISKAVE (endoskop, čiščenje takoj po preiskavi, ročno čiščenje, strojno reprocesiranje, sušenje in hramba, transport glede na zahteve smernic in standardov),
 • POPOLNA KOMPATIBILNOST S PRAKTIČNO VSEMI BOLNIŠNIČNIMI INFORMACIJSKIMI SISTEMI,
 • STALNA PODPORA IN RAZVOJ  – 24 UR NA DAN 7 DNI V TEDNU

 

 

 

Celoten Cikel Dokumentacije Dokumentirana Endoskopska Preiskava